Biskupski ordinarijat

Biskupski ordinarijat

Simbolički rezidencija se nalazi negdje na polovici puta između bivše , Stare biskupije i Franjevačke crkve. Izgrađena je 1906.godine prema projektu Maxa (Maxsimiliana) Davida iz 1902.godine.Objekt je projektiran u duhu neorenesanse, jednog od povijesnih stilova koji su vladali eklektičkom arhitekturom na prijelazu 19.u 20. stoljeće na širokom prostoru Austrougarske.

Komentariši