Hutovo blato

Hutovo blato je prirodni rezervat i ptičji rezervat koji se nalazi u Bosni i Hercegovini. Prvenstveno se sastoji od močvara koje su stvorene od strane podzemnog vodonosnika sustava rijeke Krupe. Ona se hrani iz vapnenačkog masiva Ostrvo koji dijeli Deranskog jezera i Svitavsko jezero.

Rezervat je na listi BirdLife International važnog područja za ptice. To je najveći rezervat takve vrste u regiji, u smislu veličine i raznolikosti. To je dom za preko 240 vrsta ptica selica i desetine koje čine svoj drugi dom u sub-mediteranska močvarama okolnog Deranjskog jezera.U migracijskoj sezoni, deseci tisuća ptica napuniti će jezero i njegovu okolinu.
Dolina zajedno sa posljednjih 30 km od rijeke Neretve, a sama rijeka, obuhvaćaju izuzetan krajolik. Nizvodno od ušća njenih pritoka, u Trebižatu i Bregavi rijeci, dolina se širi u aluvijalnim okrugur koji pokriva 20.000 hektara. Gornja dolina sa 7,411 hektara u Bosni i Hercegovini, zove se Hutovo blato.

Delta Neretve je prepoznata kao Ramsarska stranica od 1992. godine, a Hutovo blato od 2001. Oba područja čine jednu integriranu Ramsarsku stanicu koji je fizička podijeljena. Important Bird Areas program provodi BirdLife International, pokriva zaštićena područja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Od 1995. godine, Hutovo blato je zaštićeno kao park Hutovo Blato prirode i pod kontrolom je javnog tijela. Cijela zona je dobro zaštićena od utjecaja čovjeka i služi kao važno stanište za mnoge biljke i životinje. Povijesno mjesto, stare tvrđave Hutovo blato, nalazi se na području Parka prirode. Park prirode “Hutovo blato”, nalazi se u jugo-zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, 30 km od Grada Mostara i blizu granice s Hrvatskom. Prostire se na površini od oko 7411 ha i predstavlja jedan od najbogatijih močvarnih rezervata u Europi. Do 1995. godine, kada je postalo kantonalno zaštićeno područje, Hutovo blato predstavlja dobro poznato mjesto poznato uglavnom po lovu i ribolovnom turizmu. Svake zime više od 200 vrsta ptica nađu utočište unutar ove netaknute prirode. Posjetitelji mogu uživati u opuštanju, rekreacijskim aktivnostima u prirodi, sportski ribolov, biciklizam i glavnu turističku atrakciju – foto safari. Tu je i poučna staza koja pruža informacije o parku i diže ekološku svijesti i potrebu za očuvanjem prirodne baštine u parku prirode “Hutovo blato”.
Gornje Blato-Deranjskog jezero

Dio parka je zadržao svoj izvorni oblik u gotovo netaknutoj prirodi. Gornje Blato-Deranjskog jezera opskrbljuje krškim izvorima vodom rijeku Trebišnjicu, koja se pojavila u blizini graničnih brda.
Krupa Rijeka

 

Komentariši