Karađozbegova džamija (1557)

Karađozbegova džamija

Mostar je bogat džamijama, koje su raspoređene u svakom kvartu i pretstavnice su tipičnog otomanskog stila u arhitekturi. Male, ali elegantne, to su struk-ture koje, kako sa arhitektonskog, tako i sa šireg kulturnog stanovišta, svakako vrijedi posjetiti i to ne samo zbog ljepote unutrašnjosti, nego i zbog toga što su živi svjedoci života i kulture otomanskog perioda u Bosni i Hercegovini. Karađozbegova džamija, do koje se stiže lagano se udaljivši od stare jezgre grada, jedna je od najvećih i najreprezentativnijih spomenika sakralne islamske arhitekture XVI vijeka.

Sagrađena je 1557. po projektu turskog arhitekte Kodže Mimara Sinana, a u unutrašnjosti je raskošno ukrašena arabeskama i floralnim crtežima. Kao što je tada bio običaj, u svom dvorištu džamija je ugošćavala druge strukture: fontanu za ritualno umivanje (šadrvan), islamsku vjersku školu (medresu), biblioteku i javnu kuhinju za siromašne.

Oštećeni u toku rata, Karađozbegova džamija i njen minaret, nakon duge i pažljive restauracije, danas su opet otvoreni za posjetitelje. Iza džamije nalazi se najstarije muslimansko groblje u gradu.

Komentariši