Prozor-Rama

Prozor-Rama nalazi se u središnjem dijelu BiH, u ramskoj dolini, između planinskih vrhova Prenja, Čvrsnice, Čabulje, Vrana, Ljubuše, Raduše i Makljena. Ovaj pretežno ruralni prostor, obuhvata površinu od 477 kvadratnih kilometara, a graniči sa općinama/opštinama Gornji Vakuf-Uskoplje, Konjic, Jablanica, Posušje i Tomislavgrad.
Administrativno središte je grad Prozor, a područje Rame dobilo je ime po istoimenoj rijeci koja ima tri izvora: Rama, Buk i Krupić. Reljef općine/opštine je brdsko-planinski, prošaran dolinama rijeke Rame i njenih pritoka. Najveći dio Prozor-Rame smješten je između 500 i 1000 metara nadmorske visine, a odlikuje je umjerena, toplo-vlažna klima. Prozor-Rama raspolaže značajnim poljoprivrednim površinama, ali one nisu dovoljno iskorištene. Pored toga, područje posjeduje i šumska bogatstva, tako da se jedan dio stanovništva bavi drvnom industrijom. Privredom ipak dominiraju trgovačka i ugostiteljska djelatnost, a u određenoj mjeri zastupljena je i prerađivačka industrija. Razvojni potencijal se ogleda u unaprjeđenju industrije, turizma i poljoprivrede.

Komentariši