Rijeka Neretva

Neretva je rijeka dužine 225 kilometara u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Rijeka Neretva je najdulja i najveća rijeka u istočnom jadranskom slivu. Izvire na nadmorskoj visini od 1.095 metara ispod planina Zelengore i Lebršnik u BiH i kroz tu zemlju protječe u dužini od 203 km, a posljednjih 22 km teče kroz Hrvatsku.

Neretva od izvora prema ušću prvotno teče od jugoistoka prema sjeverozapadu, tvoreći tako i sjevernu stranicu Hercegovine. Nedaleko od Konjica i Ramskog kraja skreće prema jugu, i teče u smjeru od sjevera prema jugu.

Njene pritoke u gornjem toku su Repešnica, Rakitnica i Ljuta sa desne, te Lađanica, Župski Krupac, Bukovica i Bijela s lijeve strane, kao i Krupac, Trešanica, Idbarčica (Baščica), Kraljuščica i Neretvica.

U svom gornjem toku, sve do Čapljine, Neretva je kanjonska rijeka, a zapadno od Konjica ulijeva se u akumulacijsko jezero Jablanica. Od morske obale do Metkovića (20km) Neretva je plovna, od Opuzena se dijeli na dvanaest rukavaca koji čine njezinu deltu, a u Jadransko more utječe u blizini Rogotina i Ploča.

Komentariši