Tabhana

Tabhanom – se naziva kompleks za preradu kože. Stara mostarska tabhana sagrađena je polovicom XVI stoljeća i bila je locirana kod ušća Radobolje u Neretvu. U prostor današnje tabhane, Gornje ili velike tabhane, tabaci su se preselili prije 1664. godine.

Tabački esnaf, zbog specfičnoga mirisa kože, bio je jedini u čaršiji koji je imao svoju džamiju. Tabačica (Hadži Kurtova) džamija je sagrađena u 16.stoljeću  na jednome kraku Radobolje zasvođenom sa 2 kamena svoda, pa je zato poznata i kao “džamija u kojoj se imam nalazi na suhu a džemat u vodi”. Uz džamiju se nalazi Čejvan-begov hamam, a isti vakif je sagradio i Krivu ćupriju na Radobolji.

Komentariši